Witam na stronie internetowej biura projektowego i obsługi inwestycji

DOMAN-PRO Arkadiusz Domański

O mnie

Arkadiusz Domański:

Jestem absolwentem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, który ukończyłem w 2010 roku uzyskując tytuł mgr inż. budownictwa. W branży budowlanej zacząłem pracować jeszcze w czasie studiów. Najpierw przez pół roku w biurze projektowym, a następnie w firmach wykonawczych, jako inżynier budowy. W roku 2012 zdobyłem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i zacząłem pracować jako kierownik budowy i kosztorysant na terenie powiatu żnińskiego. Własną działalność gospodarczą rozpocząłem od połowy roku 2014. Biuro powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie na usługi inżynierskie z branży budowlanej w naszym regionie. Prowadząc biuro projektowe i obsługi inwestycji kieruje się zasadą indywidualnego podejścia do każdego projektu czy budowy. Zapraszam do zapoznania się z ofertą.
Zakres usług

Zakres usług, które świadczymy dla naszych klientów:

1. PROJEKTY BUDOWLANE: Budynków mieszkalnych, usługowo-handlowych, przemysłowych, gospodarczych, inwentarskich, itp.

Biuro oferuje kompleksową obsługę związaną z wykonaniem indywidualnego projektu architektoniczno-budowlanego. Świadczy również dodatkowy zakres usług związanych z projektowaniem budynków i przygotowaniem inwestycji tj.:

- opracowanie koncepcji architektonicznej projektowanego budynku (m.in. rzuty, elewacje, wnętrze: układ pomieszczeń, program funkcjonalny, wizualizacje 3D),

- pomoc w przygotowaniu wniosków i uzgodnień do odpowiednich urzędów (warunki zabudowy, uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania terenu),

- pomoc w uzyskaniu uzgodnień dotyczących budowy (konserwator zabytków, zarząd dróg, spółki wodne – melioracja, energetyka, woda i kanalizacja itd.),

- wykonanie wszelkich projektów branżowych (woda, kanalizacja, wentylacja, gaz, prąd – wraz z przyłączami do sieci),

Biuro współpracuje również ze specjalistami z branży geodezyjnej i geologicznej, które oferują:

- wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych, wytyczenie budynku na działce, odtworzenie granic działki, podział działki itp.

- przeprowadzenie badań geotechnicznych i geologicznych gruntu przedmiotowej działki, sprawdzenie stopnia zagęszczenia budowanych nasypów itp.

2. INWENTARYZACJE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

3. ADAPTACJE PROJEKTÓW GOTOWYCH.

4. DORADZTWO TECNICZNE I INWESTYCYHNE:

opinie techniczne, kosztorysy inwestycji, pomoc w sprawach formalno-prawnych.

5. NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI:

pełnienie funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego

6. KOSZTORYS INWESTORSKI, OFERTOWY LUB POWYKONAWCZY

w zależności od potrzeb: dla banków i biznesplanów kredytowych, dla firm budowlanych, dla rozliczenia powykonawczego robót z zestawieniami Robocizny, Materiałów i Sprzętu.

7. SPORZĄDZANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW.