Doman-Pro ©

Zakres świadczonych usług:

1.    PROJEKTY BUDOWLANE: Budynków mieszkalnych, usługowo-handlowych, przemysłowych, gospodarczych, inwentarskich, itp.

Biuro oferuje kompleksową obsługę związaną z wykonaniem indywidualnego projektu architektoniczno-budowlanego:

- opracowanie koncepcji architektonicznej projektowanego budynku (m.in. rzuty, elewacje, wnętrze: układ pomieszczeń, program funkcjonalny, wizualizacje 3D),

- pomoc w przygotowaniu wniosków i uzgodnień do odpowiednich urzędów (warunki zabudowy, uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania terenu),

- pomoc w uzyskaniu uzgodnień dotyczących budowy (konserwator zabytków, zarząd dróg, spółki wodne – melioracja, energetyka, woda

i kanalizacja itd.),

- wykonanie wszelkich projektów branżowych (woda, kanalizacja, wentylacja, gaz, prąd – wraz z przyłączami do sieci),

Biuro współpracuje również ze specjalistami z branży geodezyjnej i geologicznej, które oferują:

- wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych, wytyczenie budynku na działce, odtworzenie granic działki, podział działki itp.

- przeprowadzenie badań geotechnicznych i geologicznych gruntu przedmiotowej działki, sprawdzenie stopnia zagęszczenia budowanych nasypów itp.

 

2.    INWENTARYZACJE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

 

3.    ADAPTACJE PROJEKTÓW GOTOWYCH.

 

4.    DORADZTWO TECHNICZNE I INWESTYCYJNE: opinie techniczne, kosztorysy inwestycji, pomoc w sprawach formalno-prawnych.

 

5.    NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI: pełnienie funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

6.    KOSZTORYS INWESTORSKI, OFERTOWY LUB PODWYKONAWCZY, w zależności od potrzeb: dla banków i biznesplanów kredytowych, dla firm budowlanych, dla rozliczenia podwykonawczego robót z zestawieniami Robocizny, Materiałów i Sprzętu.

 

7.    SPORZĄDZANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW.

couponcodeshosting